PLZEŇSKÁ „12“  J. Tachovského

Machuldova 578, 142 00 Praha 4, Česká republika

Tel.:+Fax: +420 241 715 153, Mobil: +420 603 561 544

E-mail: jtachovsky@seznam.cz